مطالب مرتبط:

دیدار حکمت خلیل کرزی با هیئات اتحادیه اروپا

آریانانیوز: درین دیدار که بعد از ظهر روز گذشته انجام شد، پیشرفت های اخیر افغانستان در عرصه های تکمیل پروژه های ...

مطالب اخیر