مطالب مرتبط:

رئیس اجرایی، مسئولان شهرداری کابل و فواید عامه بسوی پاکی شهر از وجود کثافات شتافتند

در یک حرکت مدنی داکتر «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی حکومت، مسئولان شهرداری کابل و وزارت فواید عامه به حشر عمومی...

مطالب اخیر