مطالب مرتبط:

مردم هرات به زخمیان انفجار کابل خون هدیه دادند

مطالب اخیر