مطالب مرتبط:

معاون سیاسی وزارت خارجه با سفیر اتحادیه اروپا دیدار کرد

سفیر اتحادیه اروپا در دیدار با معاون سیاسی وزارت خارجه بر تقویت مناسبات سیاسی و اقتصادی افغانستان با کشورهای آس...

مطالب اخیر