مطالب مرتبط:

در سال جاری بیش از یک ملیون مهاجر دوباره به کشور برگشته اند

وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان افغانستان می‌گوید در سال جاری بیش از یک ملیون پناه‌جو دوباره به کشور برگشت کرده‌اند.

مطالب اخیر