مطالب مرتبط:

رقم بیجا شده‎گان داخلی به بیش از ۱ میلیون تن افزایش یافته‎است

وزیر مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان می گوید رقم بیجا شده گان داخلی در کشور به یک میلیون و سیصد هزار تن افزا...

مطالب اخیر