مطالب مرتبط:

عبدالله با تضعیف ریاست اجرایی، دمکراسی را نفی کرد

طرحِ ایجاد «ریاست اجرایی» در کنار ریاست جمهوری، برای نخستین بار پس از بحرانی شدن انتخابات 1393، از طرف جامعه جه...

مطالب اخیر