مطالب مرتبط:

روسیه چه می‌کند؟

قرار است تا چند روزِ دیگر نشستی در مورد از سرگیریِ تلاش‌های صلح برای افغانستان در مسکو دایر شود. نماینده‌های کش...

مطالب اخیر