مطالب مرتبط:

مردم: عاملین رویداد خونین کابل باید شناسایی و مجازات شوند

شماری از باشنده های شهر کابل می گویند اگر جنبش روشنایی در مورد مظاهره روز شنبه وضعیت امنیتی را در نظر می گرفت و نیروهای امنیتی تدابیر جدی را اتخاذ می کردند این مظاهره با کشته

مطالب اخیر