مطالب مرتبط:

بریتانیا از ادامه کمک های درازمدت خود به افغانستان اطمینان داد

مسئولان اداره بین المللی کمک های انکشافی بریتانیا در دیدار با وزیر مالیه تاکید کردند که تا رسیدن افغانستان به خودکفایی، کمک های درازمدت بریتانیا به افغانستان ادامه خواهد داشت

مطالب اخیر