مطالب مرتبط:

افغانستان چگونه می‌تواند به خشونت علیه زنان پایان دهد؟

دولت افغانستان امسال نیز با تجلیل از روز جهانی خشونت علیه زنان، کمپاین سرتاسری ۱۶ روزه را به‌منظور محو خشونت عل...

مطالب اخیر