مطالب مرتبط:

سلامت عظیمی: مبارزه با مواد مخدر مسوولیت تمامی شهروندان است

وزیر مبارزه با مواد مخدر، با امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل و ریاست عمومی تربیت بد...

مطالب اخیر