مطالب مرتبط:

کار بازسازی مکتبی که در لوگر آتش زده شد، آغاز گردیده‌است

کار ترمیم و بازسازی یک مکتب متوسطه ی دخترانه در ولسوالی محمد آغه لوگر که دو روز قبل به آتش کشیده شد، دیروز آغاز...

مطالب اخیر