مطالب مرتبط:

احمد ایشچی؛ مردی که با ژنرال دوستم در افتاد

اسم احمد ایشچی زمانی بر زبان‌ها آمد که او ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری را متهم کرد که آقای ایش...

مطالب اخیر