مطالب مرتبط:

حکومت نمی داند برای وزیران سلب صلاحیت چه کند

رییس مجلس می گوید که ادامه کار این وزیران سلب صلاحیت شده غیر قانونی است و حکومت باید هرچه زودتر از ادامه کارشان...

مطالب اخیر