مطالب مرتبط:

مبارزه با فساد غنی، فریب افکار عمومی است

رییس جمهور غنی تاکید می کند که جلو فساد در رده های بلند حکومت گرفته شده است اما در رده های پایین وزارتخانه ها ه...

مطالب اخیر