مطالب مرتبط:

اندیشه های تروریستی را نیز باید شکست داد

با وجود شکست بزرگ داعش و دیگر تروریستان در سوریه، به نظر می رسد حامیان داعش به راحتی راضی به شکست طرح ...

مطالب اخیر