مطالب مرتبط:

افغانستان و پاکستان برای بازگشت سیستماتیک پناهجویان همکاری کنند

محمداشرف غنی گفت باید افغانستان و پاکستان برای بازگشت سیستماتیک پناهجویان افغانستانی با هم کار کنند تا آن‌ها بدون هیچ اجباری دوباره به خانه‌شان بازگردند

مطالب اخیر