مطالب مرتبط:

بررسی اوضاع امنیتی افغانستان درنشست سازمان ملل متحد

بنا برگزارشات رسیده، سازمان ملل متحد در جلسه آینده اش در مورد وضعیت افغانستان بحث می‌کند.   شورای امنیت سازمان ...

مطالب اخیر