مطالب مرتبط:

رسانه، دین، آزادی و افراطی گری

اخیرا اظهارات بحث برانگیز یک «استاد دانشگاه» در تخار بر علیه رسانه ها، جنجال های زیادی را برانگیخت.

مطالب اخیر