مطالب مرتبط:

ارزیابی رفاه عامه افغانستان: همزمان با پیشرفت، نابرابری‌ گسترش یافته است

ارزیابی (سروی) تازه رفاه عامه افغانستان نشان می‌دهد که در این کشور همزمان با پیشرفت‌ها، نابرابری‌ها نیز در سطح ...

مطالب اخیر