مطالب مرتبط:

کابل نفس نمی کشد!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، پایتخت در آلودگی های انسان و موتر دیگر رمقی برای نفس کشیدن ندارد، شهری ...

مطالب اخیر