مطالب مرتبط:

کار ترمیم ۲۴۵ پروژه برنامه همبستگی ملی در ولایت پکتیکا آغاز شد

برای ترمیم وتحکیم ۲۴۵ پروژه در ولایت پکتیکا هزینه ای بالغ بر ۱۱۱ میلیون و ۶۹۷ هزار افغانی تخصیص داده شده که با ...

مطالب اخیر