مطالب مرتبط:

وزیر اکبرخان برای خارجی ها قهرمانی نمی کرد

اگر وزیر محمد اکبر خان می دانست که امروز مدال اش بر سینه انگلیس ها و امریکایی ها زده می شود، هیچ قهرمانی نمی کر...

مطالب اخیر