مطالب مرتبط:

غنی، به مفسدان خودی رسیدگی نمی کند (عکس)

آیا می دانید که چرا پرونده دانشگاه دنیا، بررسی نشد؟! چون جناب شان از اشخاص نزدیک به غنی اند. در این‌ تصویر، احم...

مطالب اخیر