مطالب مرتبط:

راه حل کاهش دود آلود هوای خفقان کابل

کابل دود آلود با هوای خفقان آورش به دلیل کدر ستیزی و تعصب حاکمان دوران طی ۱۶ سال، شهری که قرن ها به پاکی هوا و ...

مطالب اخیر