مطالب مرتبط:

عطا محمد نور نباید فریب ارگ را بخورد

عطا محمد نور اگر بلخ را رها کند و فریب قول های داده شده ارگ را بخورد، مانند جناب اسماعیل خان به حاشیه رانده خوا...

مطالب اخیر