مطالب مرتبط:

توزیع ۵۰ میلیون افغانی به بیش از ۷۰۰ خانواده جنگ زده در قندوز

برای خانواده‌های قربانیان جنگ اخیر این شهر بیش از ۵۰ میلیون افغانی کمک نقدی صورت گرفته، که این کمک به بیش از ۷۰...

مطالب اخیر