مطالب مرتبط:

آیا مرگ سیاسی جنرال دوستم فرا رسید؟

اگر اتهام و ادعای احمدایشچی علیه جنرال دوستم درست باشد، جنرال با دستان خودش به حضور و حیات سیاسی خود نقطهٔ پایا...

مطالب اخیر