مطالب مرتبط:

ریاست اجراییه: وزیران رد صلاحیت‌شده به‌عنوان وزیر به کارشان ادامه می‌دهند

در حالی‌که مجلس نمایندگان همچنان ادامهٔ کار وزیران سلب صلاحیت‌شده را خلاف قانون می‌داند و از حکومت می‌خواهد که ...

مطالب اخیر