مطالب مرتبط:

طالب دشمن آمریکا نبوده و نیست

بعد از 15 سال جنگ و کشتار در افغانستان، به بهانه های از بین بردن گروه های افراطی و تروریزم، رییس جمهور امریکا م...

مطالب اخیر