مطالب مرتبط:

فروش همسر مجازی در امریکا و جاپان

در کشورهای آمریکا و جاپان همسر مجازی به قیمت ۲،۵ هزار دالر به فروش خواهد رسید.

مطالب اخیر