مطالب مرتبط:

ملل متحد در جلسه آینده اش در مورد وضعیت افغانستان بحث می‌کند

شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه آینده اش روی گزارش اخیر سر منشی این سازمان در مورد وضعیت افغانستان بحث می ک...

مطالب اخیر