مطالب مرتبط:

۵۰ ملیون افغانی به بیش از ۷۰۰ خانواده جنگ زده در کندز توضیع شد

حکومت افغانستان با خانواده های قربانیان اخیر جنگ کندز بیش از ۵۰ میلیون افغان کمک نقدی کرده است. بر بنیاد گفتۀها...

مطالب اخیر