مطالب مرتبط:

ابراز همدردی وزیر خارجه آلمان با کابل (عکس)

فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان با مردم و دولت افغانستان بدلیل فاجعه مرگبار روز گذشته کابل، ابراز همدردی کرد کد

مطالب اخیر