مطالب مرتبط:

پسر ایشچی: نتیجۀ آزمایش نشان می دهد که بالای پدرم تجاوز شده

پسر احمد ایشچی گفته‌است به اساس آزمایش‌هایی که در پای‌گاه نظامی بگرام از پدرش صورت گرفته، بالای آقای احمد ایشچی تجاوز شده‌است.

مطالب اخیر