مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی در مراسم ختم قرآن عظیم الشان و اتحاف دعا به روح شهدای حادثه تروریستی روز گذشته، اشتراک کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در مراسم ختم قرآن عظیم الشان و اتحاف دعا به روح شهدای حادثه تروریستی روز گذشتهء شهر کابل که در مسجد جامع ارگ برگزار گردید، اشتراک نمود

مطالب اخیر