مطالب مرتبط:

قضیۀ حمله بر کارمندان اناث میدان هوایی کندهار بررسی می‌شود

معاون والی کندهار می گوید امیدوار است مهاجمانی که کارمندان زن میدان هوایی بین المللی کندهار را کشتند به زودی رد...

مطالب اخیر