مطالب مرتبط:

نمایشگاه اخوت اسلامی توانسته که میان مردم افغانستان وحدت بیشتر ایجاد کند

شماری از بازدیدکنندگان نمایشگاه اخوت اسلامی در شهر مزار شریف می گویند برگزاری همچو نمایشگاه می تواند برای وحدت ...

مطالب اخیر