مطالب مرتبط:

ثبت ۵۰۰ مورد خشونت در برابر خبرنگاران در سال ۲۰۱۶ در افغانستان!

  سال ۲۰۱۶ بدترین و خونین ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان خوانده شد...   حامد پویا مسئول این نهاد بازار رس...

مطالب اخیر