مطالب مرتبط:

خبرهای جعلی در فیسبوک مهار می‌شوند

فیس‌بوک به رغم واکنش اولیه مبنی بر بی‌طرفی‌اش نسبت به خبرها...

مطالب اخیر