مطالب مرتبط:

کورس‌های آموزشی فنی و حرفه ای برای نزدیک به ۴۰۰ تن در فراه راه اندازی شد

برای نزدیک به ۴ صد تن کورس‌های آموزش فنی و حرفه ای در ولایت فراه راه اندازی گردید. مقامهای محلی در فراه می‌گوین...

مطالب اخیر