مطالب مرتبط:

ارگ، ۵۰ ملیون افغانی به جنگ زده‌گان کندز کمک کرد

رییس‌جمهور اشرف غنی، برای خانواده‌های جنگ ‌زده در کندز، ۵۰ ملیون و یک صد هزار افغانی کمک‌ نقدی اختصاص داده است....

مطالب اخیر