مطالب مرتبط:

مردان مسلح مکتب دختران محمد آغه را آتش زدند

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر