مطالب مرتبط:

رئیس‌جمهور به اجراآت مجلس احترام بگذارد

مجلس نمایندگان بار دیگر از حکومت می‌خواهد که به فیصله این مجلس در باره سلب صلاحیت تعدادی وزرا احترام گذاشته و ن...

مطالب اخیر