مطالب مرتبط:

تا دوسال دیگر، مشکلات کابل حل شده است

به دنبال نگرانی از وضعیت آلودگی شهر کابل، سرپرست شهرداری کابل برای استجواب به مجلس نمایندگان فراخوانده شد. ()، ...

مطالب اخیر