مطالب مرتبط:

ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده خلاف قانون است

مجلس نمایندگان می گویند که ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده خلاف قانون بوده و حکومت باید وزرای جدید کابینه را به ...

مطالب اخیر