مطالب مرتبط:

غنی: کشتن زنان نشانه ای زبونی و ضعف دشمنان مردم افغانستان است

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر