مطالب مرتبط:

فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی قندوز به والی تخار لقب والی توانمند اهدا کردند

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر