مطالب مرتبط:

ابراهیمی: موضوع جنرال دوستم و احمد ایشچی بدنام کنندۀ مردم افغانستان است

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان موضوع جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور و احمد ایشچی را بدنام‌کنندۀ مردم عنوان کرد.

مطالب اخیر